Egzorcyzmy

egzorcyzmy Z działaniem diabła ludzie radzili sobie na różny sposób. Najskuteczniejsze w tym względzie było zwrócenie się o pomoc do Boga i Kościoła. Najstarsze dokumenty dotyczące egzorcyzmów, czyli unicestwiania złych mocy działających w człowieku, opisują nabożeństwa i inne poczynania, które miały wyzwolić dusze ludzkie z mocy zła. Opętanym nieszczęśnikom zalecano głównie modlitwę, długotrwały i bardzo rygorystyczny post i całkowite wyrzeczenie się uciech cielesnych.
Obecnie egzorcyzmami są odpowiednie obrzędu liturgiczne, sprawowane w celu uwolnienia człowieka od wpływu szatana. Występują różne rodzaje egzorcyzmów: uroczyste i proste. Te pierwsze odbywają się w kościele i są ściśle określonymi rytuałami. Do sprawowania egzorcyzmów są uprawnieni biskupi lub inni księża, specjalnie do tego celu wyznaczeni. Zanim podda się kogoś egzorcyzmom, należy sprawdzić, czy rzeczywiście podlega on wpływom szatana. W tym celu zleca się badania psychiatryczne, które stwierdzą lub wykluczą, występowanie u danej osoby, zaburzeń natury psychicznej. Zdaniem Kościoła, nie należy prosić o egzorcyzmy osób świeckich, ponieważ stosują one rytuały o charakterze magicznym, a nie sakramentalia. Podczas egzorcyzmu uroczystego, kapłan wzywa demona do opuszczenia ciała opętanej osoby. Robi to w imieniu Boga, Jezusa Chrystusa i całego Kościoła. Po odprawieniu egzorcyzmów, zaleca się odmawianie różańca świętego oraz ascezę. Nie zawsze jednorazowe odprawienie nabożeństwa egzorcystycznego jest wystarczające. Nabożeństwa powtarzane są tak długo, aż biorący w nich udział człowiek, poczuje się wolny od dręczących go objawów. Aby egzorcyzmy były skuteczne, trzeba zaprzestać praktyk, które doprowadziły do opętania. Nie rzadko bywa tak, że do zniewolenia przez złe moce dochodzi po wieloletnim uprawianiu magii, spirytyzmu, okultyzmu, satanizmu, wróżbiarstwa, itp.
Każdy człowiek może odprawić tzw. egzorcyzm prosty. Jest to bowiem modlitwa o spokój ducha i zaprzestanie doświadczania jakiejś pokusy, niepokoju, udręki itp. Każdy może poczuć się opętany przez demona nienawiści, chęci zysku, strachu czy samotności, a modlitwa wielu ludziom przynosi ukojenie i nowy sposób spojrzenia na siebie i swoją sytuację. Elementy egzorcyzmu zawiera sakrament Chrztu Świętego, wszak polega on na wyzwoleniu nowo narodzonego człowieka, z mocy grzechu pierworodnego.

© Diabeł.pl | Kontakt z diabłem