Diabeł.pl - przesądy, mity, wierzenia

Na stronie Diabeł.pl znajdują się informacje o wierzeniach, mitach i przesądach ludowych, są tutaj historie o diabłach, piekle, upadłych aniołach, demonach, duchach, itp.

Diabeł to miano nadawane złym duchom, a zwłaszcza najpotężniejszej istocie czyniącej zło. Ludzie religijni wierzą, że diabeł nie jest tak silny jak Bóg, wielu teologów uważa, że jest on raczej symbolem zła, a nie rzeczywistą postacią. Inne jego imiona to Belzebub, szatan, Lucyfer.
Źródłem pojęcia "diabeł" wśród chrześcijan i żydów było zapewne wierzenie, że niektóre anioły zbuntowały się przeciwko Bogu i zostały wypędzone z nieba. Nazwano je demonami, a ich przywódcą został Belzebub. Odtąd - wraz z grupą wiernych mu demonów - toczy on walkę z Bogiem. Według wierzeń diabły mieszkają w piekle. W średniowieczu chrześcijańscy artyści malowali obrazy przedstawiające grzesznych ludzi, których dusze po śmierci są torturowane w piekle.

Piekło

Ludzie od zawsze odczuwali potrzebę wiary w życie pozagrobowe... Grzesznicy za winy swoje i grzechy – zostają wtrąceni do piekieł, gdzie udziałem ich jest cierpienie duchowe i fizyczne...

Diabeł Boruta

Diabeł Boruta z Łęczycy, to jedna z najbardziej znanych postaci, reprezentujących podania, legendy i wierzenia ludowe, dotyczące zła. Przez wiele wieków Boruta zyskał bardzo wiele wizerunków i postaci... Skąd wziął się diabeł Boruta ? Podanie ludowe głosi, że jakieś sześćset lat temu żył szlachcic, który nosił imię późniejszego przedstawiciela złych mocy...

Demony

Bohaterami wielu legend, mitów, podań i wierzeń religijnych są demony. Podobnie jak inne siły zła, demony nie były życzliwe ludziom. Same były istotami pośrednimi między bogami a ludźmi.

Czarownice i wiedźmy

Wiedźmy wiedziały jakimi ziołami leczyć różne dolegliwości, wiedziały jak rozumieć zjawiska przyrodnicze. czarownice nie zawsze były złe. Czarownice mogły być dobre lub złe. Dobre czarownice to takie, które posługiwały się wiedzą o ziołolecznictwie lub magią dla dobra ludzi. Złe natomiast sięgały po czarną magię, czyli oddziaływały na ludzi w sposób niebezpieczny.

Wampiry

O nieśmiertelnych stworzeniach, które żywią się ludzką krwią, słyszeliśmy chyba wszyscy. Wampiry pojawiły się już w najstarszych wierzeniach ludowych plemion słowiańskich. W XIX wieku pojawiły się pierwsze powieściowe postaci wampirów. Pierwszym książkowym wampirem był hrabia Drakula.

Wilkołaki

W średniowieczu zwierzęciem, którego ataków doświadczano najczęściej na terenach Europy, był wilk. Nic więc dziwnego, że postać wilka przyczyniła się do wytworzenia wiary w istoty zwane wilkołakami, które były w połowie mężczyznami i w połowie wilkami.

Czart

Czart, to kolejny – znany nam wszystkim – przedstawiciel zła. Wiadomo było, że przebywa na bagnach jeziorach i stawach. Czartowi przypisywano takie nieszczęścia jak długotrwałe złe pogody i choroby.

Zmora

Zmory to okropne zjawy, które nawiedzały ludzi podczas snu, siadały im na piersiach i pozbawiały oddechu. Zmory lubiły dręczyć ludzi wtedy, gdy przygniatało ich jakieś nieszczęście lub gdy byli smutni.

Potwory

Potwory to przerażające istoty z mitów i baśni. Są one potężne, a wiele z nich jest obdarzonych mocą magiczną. Często zwalczają ludzi, którym jednak w końcu udaje się je przechytrzyć.

Symbole zła

Wraz z kultem i fascynacją złem, pojawiły się różnorakie jego symbole. Jednym z najbardziej znanych graficznych znaków zła jest pentagram. Jest to odwrócona gwiazda pięcioramienna. Dwa górne rogi gwiazdy oznaczają współistnienie dobra i zła we wszechświecie.

Obrzędy i zwyczaje

Opisane są tutaj różne obrzędy i zwyczaje. Halloween - co to za zwyczaj i skąd pochodzi? Egzorcyzmy, czyli obrzęd unicestwiania złych mocy działających w człowieku to nabożeństwa i inne poczynania, które miały wyzwolić dusze ludzkie z mocy zła.

Ciekawostki

Piekielnie ciekawe tematy, diabelsko intrygujące artykuły. Diabły, szatany, belzebuby, demony i duchy, czyli jakie postacie nadawano złu w różnych wierzeniach, mitach i religiach.
© Diabeł.pl | Kontakt z diabłem